ZARZĄDZENIE nr 33/2023 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 33/2023 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 45/2022 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023       Pobierz: ZARZĄDZENIE nr 33/2023 Rektora...
ZARZĄDZENIE nr 33/2023 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 23/2023 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 13 maja 2022 r. tekst jednolity z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 45/2022 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023      ...
ZARZĄDZENIE nr 33/2023 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE Nr 21/2023 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 90/2022 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zasad prowadzenia kształcenia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2022/2023      ...
ZARZĄDZENIE nr 33/2023 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 90/2022 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zasad prowadzenia kształcenia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2022/2023         Pobierz: ZARZĄDZENIE nr 90/2022 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zasad prowadzenia...
ZARZĄDZENIE nr 142/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 142/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 15/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji praktyk w Uniwersytecie Opolskim       Pobierz:...
ZARZĄDZENIE nr 142/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 32/2022 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 145/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia nakazu zakrywania przy pomocy maseczki ust i nosa na terenie Uniwersytetu Opolskiego/p>      ...