DOKUMENTY OBLIGATORYJNE (PODSTAWOWE)
dla każdego studenta składającego wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Lp

Rodzaj dokumentu  lub zaświadczenia

Dotyczy

Uwagi

1

Wniosek o przyznanie stypendium

wnioskodawcy

wniosek należy wypełnić elektronicznie poprzez
platformę USOSweb,

2

zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie  podlegającym
opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób fizycznych za rok 2021

rodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego uczącego się
rodzeństwa, niepełnoletniego rodzeństwa osiągającego dochody

na zasadach określonych  w art. 27, 30b, 30c, 30e,
30f ustawy z
dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych

przykład
– zaświadczenia

 

 

 

3

zaświadczenie  z Urzędu Skarbowego o dochodach do 26
roku życia za 2021 rok

wnioskodawcy, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa,
niepełnoletniego rodzeństwa osiągającego dochody, którzy nie ukończyli 26
roku życia

tzw. ulga dla młodych

4

zaświadczenia  lub oświadczenie członków rodziny
zawierające informację o wysokości
zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym 2021

rodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego uczącego się
rodzeństwa, niepełnoletniego rodzeństwa osiągającego dochody

Zaświadczenie dotyczy każdego członka rodziny, który
uzyskał dochody
w 2021 roku.

 

 przykład
– zaświadczenia

5

oświadczenie o dochodach
nieopodatkowanych   uzyskanych w roku 2021rodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego uczącego się
rodzeństwa

wzór
– oświadczenia