Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Aplikacja Mobilny USOS UO na system Android już działa!

Plan zajęć, oceny, ankiety, dokumenty, najnowsze informacje, wyszukiwarka – te i inne funkcjonalności możesz nosić w kieszeni. Wystartował mobilny USOS. Zaloguj się i korzystaj!

Już jest gotowa Aplikacja Mobilny USOS UO

Mobilny USOS to jedyna oficjalna aplikacja mobilna rozwijana przez zespół programistów USOS. Uniwersytecki System Obsługi Studiów używany na wielu uczelniach w Polsce. Każda uczelnia ma własną wersję mobilnego USOS, zależną od aktualnie wdrożonej na uczelni wersji USOS.

 

Na Uniwersytecie Opolskim mobilny USOS obejmuje:

  • Plan zajęć – domyślnie pokazany jest plan zajęć w dniu dzisiejszym, ale są też dostępne opcje „Jutro”, „Cały tydzień”, „Przyszły tydzień” i „Dowolny tydzień”.
  • Grupy zajęciowe – dostępne są informacje o przedmiocie, prowadzących i uczestnikach zajęć; miejsce odbywania zajęć można obejrzeć na mapach Google, a terminy spotkań dodać do używanego na komórce kalendarza.
  • Oceny – w tym module student zobaczy wszystkie uzyskane oceny. System na bieżąco przesyła powiadomienia o nowych ocenach.
  • Ankiety – student może wypełnić ankietę, pracownik widzi na bieżąco liczbę wypełnionych ankiet.
  • USOSmail – można wysłać wiadomość do uczestników jednej lub wielu grup zajęciowych.
  • Moje legitymacje – student zobaczy awers i rewers swojej elektronicznej legitymacji studenckiej, doktorant – legitymacji doktoranta, a pracownik – legitymacji pracownika.
  • Moje eID – PESEL, numer albumu, numer ELS/ELD/ELN itp. są dostępne jako kod QR i kod paskowy.
  • Aktualności – na komórkę na bieżąco są przesyłane wiadomości przygotowane przez upoważnione do tego osoby (dziekana, pracownika sekcji studenckiej, samorząd studencki itp).
  • O uczelni – w tym module są widoczne informacje, które uczelnia uzna za szczególnie użyteczne, np. dane kontaktowe sekcji studenckiej dziekanatu, samorządu studenckiego.
  • Wyszukiwarka – można wyszukiwać studentów, pracowników przedmioty.

Aplikacja jest nadal rozwijana, sukcesywnie będą dodawane kolejne funkcjonalności. Zespół programistów USOS jest otwarty na uwagi użytkowników. Można je zgłaszać na adres musos@uni.opole.pl, tu także można nadsyłać wszelkie pytania. Zachęcamy!

Do poprawnego korzystania z aplikacji wymagane jest konto w serwisach uczelnianych (tzw. konto CAS).

Na razie aplikacja będzie dostępna jedynie w systemie Android. Trwają prace nad wersją na system iOS.

Mobilny USOS będzie dostępny w polskiej i angielskiej wersji językowej.