OBWIESZCZENIE nr 4/2021
Rektora Uniwersytetu Opolskiego
z dnia 19 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia dni 24 grudnia 2021 r. i 7 stycznia 2022 r. dniami
rektorskimi dla pracowników Uniwersytetu Opolskiego niebędących
nauczycielami akademickimi

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.), w związku z § 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), w związku z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1920 z późn. zm.) oraz § 118 ust. 1 pkt 1 lit. b Statutu Uniwersytetu Opolskiego (t.j.: Uchwała nr 126/2020-2024 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30 września 2021 r.), Rektor Uniwersytetu Opolskiego obwieszcza:

§ 1

  1. Ustalam dzień 24 grudnia 2021 r. dniem rektorskim dla pracowników Uniwersytetu Opolskiego niebędących nauczycielami akademickimi.
  2. Dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Uniwersytetu Opolskiego niebędących nauczycielami akademickimi, w zamian za święto przypadające w dniu 1 stycznia 2022 r. (sobota).
  3. W związku z postanowieniami, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, służby portierskie i ochrony obiektów będą miały zmienioną normę czasu pracy.

§ 2

Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
prof. dr hab. Marek Masnyk

 

Pobierz:
OBWIESZCZENIE nr 4/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia dni 24 grudnia 2021 r. i 7 stycznia 2022 r. dniami rektorskimi dla pracowników Uniwersytetu Opolskiego niebędących nauczycielami akademickimi (PDF, 98 KB)