Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: 17 - 19 grudnia 2021 r. – zajęcia zdalne dla studiów niestacjonarnych

Ogłoszenie

Ze względu na pandemię COVID-19, by zmniejszyć ryzyko transmisji wirusa wprowadzam w dniach 17-19 grudnia 2021 r. organizację zajęć w formie zdalnej na studiach niestacjonarnych.

Studentów przebywających w placówkach medycznych w dniach 17-19 grudnia 2021 r. nie obejmuje powyższe ogłoszenie.

Prof. dr hab.
Marek Masnyk

Rektor Uniwersytetu
Opolskiego