Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: 15 kwietnia 2022 r. dniem rektorskim wolnym od pracy dla pracowników UO

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE nr 2/2022

Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 6 kwietnia 2022 r.
w sprawie ustalenia dnia 15 kwietnia 2022 r. dniem rektorskim
wolnym od pracy dla pracowników Uniwersytetu Opolskiego

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 574) oraz § 118 ust. 1 pkt
1 lit. b Statutu Uniwersytetu Opolskiego (t.j.: Uchwała nr 126/2020-2024 Senatu
Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30 września 2021 r.) – Rektor Uniwersytetu
Opolskiego obwieszcza:
§ 1
Ustalam 15 kwietnia 2022 r. dniem rektorskim wolnym od pracy z zachowaniem
prawa do wynagrodzenia dla pracowników Uniwersytetu Opolskiego.
§ 2
Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REKTOR
UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
prof. dr hab. Marek Masnyk

 

Pobierz:
OBWIESZCZENIE nr 2/2022 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia dnia 15 kwietnia 2022 r. dniem rektorskim wolnym od pracy dla pracowników Uniwersytetu Opolskiego (PDF, 282 KB)