W tym uroczystym dniu tytuły doktorów honoris causa nadane zostaną prof. Janie Hoffmannovej – wybitnej językoznawczyni o europejskiej renomie oraz prof. Julianowi Kornhauserowi – współtwórcy nowej fali w polskiej literaturze, prozaikowi, krytykowi i slawiście.

JM Rektor oraz Senat UO serdecznie zapraszają do udziału w uroczystości lub śledzenia jej na żywo – link do transmisji zamieścimy
na naszej stronie internetowej; będzie aktywny na krótko przed jej rozpoczęciem.

Uroczystość będzie miała miejsce w auli Wydziału Teologicznego przy ul. Drzymały 1a, a rozpocznie się o godz. 12.

W programie przewidziano między innymi powitanie gości i otwarcie uroczystości przez JM Rektora prof. dr. hab. Marka Masnyka, wygłoszenie laudacji pod adresem prof. Jany Hoffmannovej i prof. Juliana Kornhausera, odczytanie treści dyplomów doktorskich laureatów, wystąpienie doktor honoris causa Jany Hoffmannovej oraz recytacje wybranych wierszy doktora honoris causa
Juliana Kornhausera przez Andrzeja Seweryna.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewni chór uniwersytecki Dramma per Musica.

Dzień wcześniej – 9 marca 2022 r. o godz. 18 – w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha („Na Górce”) po przewodnictwem JE Księdza Biskupa prof. Andrzeja Czai zostanie odprawiona uroczysta msza święta z okazji Święta Uniwersytetu Opolskiego.

Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie na Święto Uniwersytetu Opolskiego