Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: 10 marca 2020 r. w Auli Błękitnej Collegium Maius święto naszej uczelniObchody tegorocznego, obchodzonego w 26. rocznicę powołania Uniwersytetu Opolskiego święta, poprzedzi  uroczysta msza św., która odbędzie się w poniedziałek 9 marca 2020 r. o godz. 18 w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu, zwanym kościołem „Na Górce”. Msza koncelebrowana odprawiona zostanie pod przewodnictwem księdza biskupa prof. Andrzeja Czai.

10 marca o godz. 11 w Auli Błękitnej Collegium Maius będzie miała miejsce uroczystość nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Opolskiego profesorowi Lechowi Borowcowi, wybitnemu biologowi o światowej renomie.

Uroczystość otworzy rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk. Przebieg postępowania o nadanie godności doktora honoris causa UO prof. Lechowi Borowcowi przedstawi dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego dr hab. Małgorzata Rajfur, a laudację wygłosi prof. dr hab. Tadeusz Zatwarnicki.

Kulminacyjnym punktem uroczystości będzie odczytanie treści dyplomu doktorskiego przez panią dziekan WPT i wręczenie go prof. dr. hab. Lechowi Borowcowi przez rektora UO w obecności recenzentów dorobku doktoranta: prof. dr. hab. Dariusza Iwana z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie oraz prof. dr hab. Jacka Gorczycy z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W dalszej kolejności zaplanowano wystąpienie doktora honoris causa prof. Lecha Borowca.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewni chór akademicki „Dramma per Musica”.